Oprava motorovej striekačky PS 12 s motorom 1200cm3