Výmena dverí na budove OÚ Doľany a Kultúrneho domu v Doľanoch