Výzva na predloženie cenových ponúk – oprava chodníka