OR HAZZ vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru