Zber veľkoobjemového odpadu

Kontajnery pre veľký odpad

Kontajnery pre veľkoobjemový odpad a kontajner pre drobný stavebný odpad budú pre obyvateľov obce k dispozícii v dňoch 6. a 7. júla 2018

piatok          od 14.00 do 18.00 hod.

sobota         od    8.00 do 14.00 hod.

Kontanery budú umiestnené v areáli PVOD Doľany.