Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení – LC Píla na obdobie 2019-2028