Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – zverejnenie počtu obyvateľov

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018-zverejnenie počtu obyvateľov