Pozvánka na verejné prerokovanie Štúdie protipovodňových opatrení