Verejné vyhlásenie poslancov obecného zastupiteľstva