Zvieracie krematórium – rozhodnutie OÚ Pezinok vydané v zisťovacom konaní