Zloženie samosprávy obce Doľany v rokoch 2018 – 2022