Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných.02

Podľa aktuálneho rozhodnutia EÚ platí pre chov domácich ošípaných:

Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) !

Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase 7:00 – 15:00 na adrese Svätoplukova 50, 90301, Senec.

V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec –  02/45926212

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošipanych