Pozvánka na I. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na I. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Doľanoch, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2018 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Doľanoch na I. poschodí budovy OcÚ.

OZ 13.12.2018 – pozvánka