Voľby prezidenta SR (16.3.2019 a 30.3.2019) – delegovanie členov a náhradníkov do OkVK Doľany

E-mailová adresa a telefónny kontakt  na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do Okrskovej volebnej komisie v Doľanoch

Email: oudolany@dolany.sk

Telefón: 033 / 6499 113