Mesiac: <span>február 2019</span>

MUDr. Stanislav Kompas – Dovolenka

Oznamujeme váženým pacientom, že ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – Hlavná 292, 900 89, Častá, bude v piatok 1.3.2019 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupuje MUDr. Štinrányová, Báhoň