Voľby prezidenta SR – žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu – kontakt:

e-mail:  oudolany@dolany.sk

č.t. 033/64991132