Mesiac: <span>marec 2019</span>

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku vyzýva občanov

Vážení občania,

 polícia vyzýva starších občanov k zvýšenej obozretnosti a opatrnosti, nakoľko sa v poslednom období vyskytol v okr. Pezinok opäť prípad, kedy sa páchateľ vydával v telefóne za rodinného príslušníka a týmto podvodným konaním vylákal od seniorky nemalú finančnú hotovosť.   V tejto súvislosti Vás polícia upozorňuje na telefonáty s rodinným príslušníkom (vnuk, syn, brat, synovec), ktorý si bude chcieť od Vás cez telefón požičať peniaze na konkrétny účel s tým, že si však nepríde po ne osobne, ale pošle za seba náhradu (kolegu, kamaráta, kamarátku, asistentku).

 V žiadnom prípade na takúto pomoc nepristúpte a ihneď telefonicky kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Svetový deň vody 2019

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2019, ktorého ústredným heslom je „Nenechať nikoho bokom“, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dňa 20.03.2019 (streda) bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov – zo studní (nie z vodovodnej siete!)na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.Continue Reading Svetový deň vody 2019