Voľby do Európskeho parlamentu (25.5.2019) – emailová adresa na doručenie oznámenia

Voľby do Európskeho parlamentu (25.5.2019) – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Doľanoch

e-mail:      oudolany@dolany.sk