Mesiac: <span>máj 2019</span>

TRIEDENIE   ODPADU 

PLASTY– žlté vrecia

PAPIER – modré vrecia

SKLO – 1100 l  zelený kontajner 

 • 3ks pri multifunkčnom ihrisku
 • 1 ks pri firme ZAEX
 • 2 ks pri zastávke pri kostole

TETRAPACK– 1100 l oranžový kontajner 

 • 1 ks pri multifunkčnom ihrisku
 • 1 ks pri firme ZAEX
 • 1 ks pri zastávke pri kostole

JEDLÉ OLEJE A TUKY– 120 l žltý kontajner(oleje a tuky ukladať v PET fľašiach)

 • 2 ks vo dvore Obecného úradu

ŠATSTVO –biely kontajnervyznačený ECO

 • 2 ks pri multifunkčnom ihrisku
 • 1 ks pri zastávke pri kostole

KOVY – plechovky – 1100 l  červený kontajner

 • 2 ks  pri   multifunkčnom ihrisku
 • 1 ks  pri zastávke pri kostole
 • 1 ks pri firme ZAEX

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

V súčasnosti je na národnej úrovni realizovaný zaujímavý projekt, ktorý má veľkú spoločenskú dôležitosť. Vychádza totiž z požiadaviek cieľových skupín i celej spoločnosti. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie služieb obetiam trestných činov, pričom veľkú pozornosť venuje aj predchádzaniu rôznej kriminality. Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a aktuálne je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi. Špecifickou skupinou, ktorou sa bude projekt zaoberať, je aj mládež. Za zmienku stojí aj fakt, že ide o pilotný projekt, ktorý v takomto rozsahu doposiaľ nerealizoval žiaden členský štát EÚ. Slovenská republika má teda v tejto oblasti prvenstvo.

Continue Reading Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“