TRIEDENIE   ODPADU 

PLASTY– žlté vrecia

PAPIER – modré vrecia

SKLO – 1100 l  zelený kontajner 

 • 3ks pri multifunkčnom ihrisku
 • 1 ks pri firme ZAEX
 • 2 ks pri zastávke pri kostole

TETRAPACK– 1100 l oranžový kontajner 

 • 1 ks pri multifunkčnom ihrisku
 • 1 ks pri firme ZAEX
 • 1 ks pri zastávke pri kostole

JEDLÉ OLEJE A TUKY– 120 l žltý kontajner(oleje a tuky ukladať v PET fľašiach)

 • 2 ks vo dvore Obecného úradu

ŠATSTVO –biely kontajnervyznačený ECO

 • 2 ks pri multifunkčnom ihrisku
 • 1 ks pri zastávke pri kostole

KOVY – plechovky – 1100 l  červený kontajner

 • 2 ks  pri   multifunkčnom ihrisku
 • 1 ks  pri zastávke pri kostole
 • 1 ks pri firme ZAEX