Pozvánka na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Doľanoch

Pozývame Vás na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Doľanoch, ktoré sa bude konať dňa 27.6.2019 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Doľany.

Pozvánka na OZ 27.6.2019