Výberové konanie na miesto riaditeľa / riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá, s predpokladaným nástupom dňa 2. septembra 2019.

výberové konanie riaditeľka MŠ