Separovaný zber veľkokapacitného odpadu – termíny

Separovaný zber  veľkokapacitného  odpadu bude v areály družstva (PVOD)

dňa 12.7.2019  (piatok)   od 14.00 hod.  do  18.00 hod.

dňa 13.7.2019 (sobota)   od   8.00 hod.  do  14.00 hod.