Veľkokapacitný zber odpadu a drobného stavebného odpadu

Separovaný zber odpadu – veľkokapacitného a drobného stavebného odpadu bude v areály družstva (PVOD) v dňoch

12.7.2019 (piatok) od 14.00 hod. do 18.00 hod.

13.7.2019 (sobota) od 8.00 hod. do 14.00 hod.