Detektoristi – hrobári histórie

Detektoristi sú osoby bez archeologického vzdelania, ktorí bez povolení vyhľadávajú kovové archeologické nálezy a neodborne ich vyzdvihujú.