Zmena organizácie dopravy počas Vinobrania v Modre.

Od 26.9.2019 do 30.9.2019

(štvrtok od 12:00 hod. – pondelok do 12:00 hod.)

z dôvodu konania VINOBRANIA v Modre bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok:

  • zastávka Modra , Štúrova ul. bude premiestnená na Kalinčiakovu ul. pred kino
  • zastávky Modra, obch.dom a Modra, kaplnka budú dočasne zrušené bez náhrady

Obchádzkové trasy:

  • smer Pezinok, Bratislava – po uliciach Horná, Baštová, Vinárska, Dr.Bodického, Kalinčiakova, Štefánikova;
  • smer Trnava, Budmerice, Doľany po uliciach Štefánikova, Kalinčiakova, Dr.Bodického, Kuzmányho, Baštová, Horná;
  • smer Šenkvice, Vištuk, Senec po uliciach Štefánikova, Šúrska, Dolná; doplnené zastavovanie na autobusových zastávkach Modra, Štefánikova ul.Modra, Šúrska ul.;
  • diaľkové linky – budú mať náhradnú zastávku v oboch smeroch na Kalinčiakovej ulici pred kinom.

Obchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením.