Prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.10.2019 od 8:00 – 13:00

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.10.2019 od 8:00 – 13:00