Predkladanie návrhov na zmeny a doplnky Územného plánu Obce Doľany