Zmeny cestovného poriadku od 15.12.2019

Zmeny cestovných poriadkov od 15.12.2019

102423 Bratislava – Doľany – Trnava, IDS BK 566

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia. Na linke neboli vykonané žiadne zmeny k 15.12.2019.

102425 Bratislava – Trstín – Chtelnica – Výlukový CP, IDS BK 576

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 3 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 7:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 8:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 8:47 hod.

Spoj č. 9 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 12:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 13:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 13:47 hod.

Spoj č. 13 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 13:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 14:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 14:47 hod.

Spoj č. 17 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 14:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 15:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 15:47 hod.

Spoj č. 21 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 15:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 16:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 16:47 hod.

Spoj č. 27 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 17:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 18:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 18:47 hod.

Spoj č. 31 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 18:20 hod. a s príchodom Horné Orešany, most o 19:52 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 19:47 hod.

Spoj č. 125 (X10) – s odchodom Bratislava, AS o 16:20 hod. a s príchodom Doľany o 17:37 hod., zmenený na čas s príchodom Horné Orešany, most o 17:47 hod.

Spoj č. 4 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 4:46 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod., zmena znamienka na ( ) a zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 4:51 hod.

Spoj č. 8 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 5:16 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:50 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 5:21 hod.

Spoj č. 12 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 5:46 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:50 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 5:51 hod.

Spoj č. 16 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 6:46 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:20 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 6:51 hod.

Spoj č. 36 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 16:31 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 18:05 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 16:36 hod.

Spoj č. 42 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 17:31 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 18:22 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 17:36 hod.

Spoj č. 46 (X) – s odchodom Horné Orešany, most o 12:01 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 13:35 hod., zmenený na čas s odchodom Horné Orešany, most o 12:06 hod.

Spoj č. 104 (6+) – s odchodom Doľany o 5:03 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:20 hod., zrušený

102429 Bratislava – Pezinok – Modra – Častá – Štefanová, IDS BK 550

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 4 (X) – s odchodom Doľany, kostol o 4:22 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:10 hod., zmenený na čas s odchodom Doľany, kostol o 4:24 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:10 hod.

Spoj č. 10 (X10) – s odchodom Doľany, kostol o 5:22 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:10 hod., zmenený na čas s odchodom Doľany, kostol o 5:24 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:10 hod.

Spoj č. 14 (X10) – s odchodom Doľany, kostol o 6:22 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:10 hod., zmenený na čas s odchodom Doľany, kostol o 6:24 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:10 hod.

Spoj č. 20 (X10) – s odchodom Doľany, kostol o 7:07 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:55 hod., zmenený na čas s odchodom Doľany, kostol o 7:05 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:51 hod.

Spoj č. 106 (X11) – s odchodom Štefanová, Jednota o 5:01 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:49 hod., zmenený na čas s odchodom Doľany o 5:06 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 6:49 hod.

010559 Doľany – Štefanová – Budmerice – Báhoň, IDS BK 559

Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia.

Spoj č. 17 (X10) – s odchodom Doľany o 16:25 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:46 hod., zmena znamienka na „X“, zmenený na čas s odchodom Štefanová, Jednota o 16:29 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:46 hod.

Spoj č. 19 (X10) – s odchodom Doľany o 17:35 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 17:56 hod., zrušený

Nový spoj č. 25 (X11) – s odchodom Doľany o 9:35 hod. a s príchodom Budmerice, nám. o 9:47 hod.

Nový spoj č. 27 (X11) – s odchodom Štefanová, Jednota o 10:39 hod. a s príchodom Budmerice, nám. o 10:47 hod.

Spoj č. 117 (X11) – s odchodom Štefanová, Jednota o 16:29 hod. a s príchodom Báhoň, žel. zast. o 16:46 hod., zrušený

Nový spoj č. 2 (X11) – s odchodom Štefanová, Jednota o 4:53 hod. a s príchodom Doľany o 4:58 hod.

Nový spoj č. 8 (X11) – s odchodom Budmerice, nám. o 11:13 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 11:18 hod. 

Spoj č. 18 (X10) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 17:04 hod. a s príchodom Doľany o 17:28 hod., zmena znamienka na „X“, zmenený čas s príchodom Štefanová, Jednota o 17:18 hod.

Spoj č. 20 (X10) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 18:04 hod. a s príchodom Doľany o 18:23 hod., zrušený

Spoj č. 22 (X10) – s odchodom Budmerice, nám. o 9:25 hod. a s príchodom Doľany o 9:35 hod., zmena znamienka na „X“

Spoj č. 118 (X11) – s odchodom Báhoň, žel. zast. o 17:04 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 17:18 hod., zrušený

102423 102425 102429 010559