Kalendár vývozu triedeného odpadu 2020

Kalendár vývozu triedeného odpadu je zatiaľ len na mesiac Január 2020. Doplnený bude po obdržaní ďalších informácií od vývozcu.

Vývoz komunálneho a triedeného odpadu na rok 2020

Kalendár zberu odpadov na rok 2020