Voľby do NR SR 2020 – adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu v obci  adresovať:

Obec Doľany , Doľany č. 169, 900 88  Doľany

E-mail: oudolany@dolany.sk