Výzva na predkladanie ponúk na nákup tovaru a jeho inštaláciu – „Cvičíme a hýbeme sa spoločne – vonkajší fitnes“