Výzva na predkladanie ponúk na nákup tovaru a jeho inštaláciu – „Cvičíme a hýbeme sa spoločne – vonkajší fitnes“

Výzva na predkladanie ponúk – posiľnovacie stroje Mapka umiestnenia