Šmýkačky, hojdačky a smiech – Výstavba detského ihriska

Predmet zákazky rieši vybudovanie detského ihriska. Úpravami vonkajšieho areálu sa vytvoria herné a oddychové zóny. Výber prvkov v herných zónach je prispôsobený veku detí. Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii.   Výzva na predkladanie ponúk: Výzva – na predkladanie ponúk – Šmýkačky, hojdačky a smiech – Výstavba detského ihriska Prílohy: Príloha č.1 Výkaz… Continue Reading Šmýkačky, hojdačky a smiech – Výstavba detského ihriska