Mesiac: <span>marec 2020</span>

Corona vírus dorazil do Budmeríc

V obci Budmerice máme spolu 4 pozitívne prípady. Všetci sú z jednej rodiny. Podľa informácií z krízového štábu je rodina na pozorovaní v nemocnici.

Žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
Muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
Žena (dieťa), domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19

zdroj: domov.sme.sk

Podľa neoverených informácií hospitalizovaný muž nakazený koronavírusom nemusel byť prvou nakazenou osobou, ktorá sa vyskytovala v obci Budmerice. Z dôvodu, že úrad verejného zdravotníctva poskytuje len informácie o trvalom pobyte nakazených osôb, nie je jednoduché overiť, kde sa osoby nakazené koronavírusom rozhodli absolvovať karanténu.
Nakoľko ešte minulý týždeň bolo možné vidieť v miestnej samoobsluhe mamičky, ktorých deti veselo obchytávali tovar a potom dostali do tých rúk čerstvé pečivo, odporúčame týmto mamičkám, ktoré sa rozhodli „budovať prirodzenú imunitu“ svojich detí, aby sa vyhli kontaktu s ich starými rodičmi.

utorok 17. 3. 2020

Podľa portálu topky.sk nakazený muž z okresu Pezinok pochádza z Budmeríc. Obecný rozhlas v utorok podvečer túto informáciu potvrdil. Obec Budmerice vyzýva občanov k zodpovednému prístupu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, že bol v obci Budmerice potvrdený prvý prípad nakazenia koronavírusom COVID19, starosta a krízový štáb obce, vyzýva a prosí všetkých občanov, najmä seniorov, aby nepodceňovali situáciu a zdržiavali sa vo svojich domovoch, dôsledne dodržiavali hygienu a nosili rúška. Hlavne starší ľudia by sa mali vyhýbať zbytočnému kontaktu s ďalšími osobami.

Seniori, ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov, ani nikoho, kto by im zabezpečil nákup potravín, drogérie či liekov, môžu sa obrátiť na pracovníkov obce na tel. číslach: 0907 573 213, 0907 571 361.

Obzvlášť opatrní by mali byť ľudia s cukrovkou, ako aj ľudia užívajúci lieky na vysoký tlak. Podľa posledných štúdií práve u nich by sa mal objavovať zvýšený výskyt receptoru ACE2, ktorý pomáha rýchlemu priebehu infekcie.

„Ide o 35-ročného muža z okresu Pezinok, ktorý mal cestovateľskú anamnézu a klinické príznaky (kašeľ, teplota) ochorenia. Z dôvodu, že sa mu zhoršil zdravotný stav, bola doporučená hospitalizácia v Univerzitnej nemocnici Bratislava,“ uviedla hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, Katarína Nosálová.

mypezinok.sme.sk

pondelok 16. 3. 2020

„Bližšie informácie o nakazenom budeme vedieť poskytnúť až zajtra, keď začneme s epidemiologickým šetrením prípadu,“ uviedla hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, Katarína Nosálová.

mypezinok.sme.sk

Zajtra nezabudnite na rúška a možno by nebolo od veci používať v samoobsluhe aj hygienické rukavice.

Dôležité – Preventívne opatrenia na ochranu obyvateľstva pred novým koronavírusom a ochorením COVID-19

Preventívne opatrenia na ochranu obyvateľstva pred novým koronavírusom a ochorením COVID-19

V tomto článku sú zosumarizované základné informácie o novom koronavíruse:

 • Čo je koronavírus a ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus vyvoláva
 • Aké sú príznaky ochorenia COVID-19
 • Ktoré skupiny obyvateľstva sú najviac ohrozené novým koronavírusom
 • Aké sú základné preventívne opatrenia ochrany pred koronavírusom
 • Ako majú postupovať ľudia, ktorí sa vrátili zo zasiahnutých oblastí
 • Obmedzenia
 • Pre objednanie dovozu stravy
 • Ktoré dôležité kontakty môžu obyvatelia na informovanie o novom koronavíruse využiť

Čo je koronavírus
Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Jeho výskyt potvrdili i niektoré štáty Európskej únie
Ide o skupinu vírusov, ktoré spôsobujú choroby u cicavcov vrátane ľudí a vtákov. Prvýkrát boli objavené v 60-tych rokoch minulého storočia. Vírusy tohto druhu nie sú samy osebe smrtiace. Niekedy tiež vedú k gastrointestinálnym poruchám a najmä k hnačkám. Koronavírusy, ktoré sú RNA vírusmi, sú však mimoriadne prispôsobivé a geneticky rozmanité. Inými slovami, môžu byť geneticky od seba veľmi odlišné.
Zatiaľ čo niektoré koronavírusy môžu spôsobovať nachladnutie, iné sa môžu vyvinúť do závažnejších chorôb. Môžu viesť k ťažkostiam s dýchaním, zápalu pľúc alebo dokonca až k smrti.

Aké sú príznaky ochorenia
Príznakmi ochorenia sú:

 • Teplota nad 38 °C
 • Kašeľ
 • Bolesť svalov
 • Bolesť hlavy
 • Bolesť kĺbov
 • Sťažené dýchanie
 • Únava


Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

Kto je rizikovou skupinou
Riziko závažnejšieho priebehu ochorenia sa udáva u ľudí:

 • starších ľudí
 • s chronickými ochoreniami srdca a pľúc (astma, CHOCHP, chronické bronchitídy)
 • s cukrovkou
 • s oslabenou imunitou


Najväčšou a najzávažnejšou komplikáciou je zlyhanie dýchania pre vírusový zápal pľúc. Pridružiť sa môže zlyhanie funkcie obličiek a viacerých orgánov s následným úmrtím. Na mieru rizika infikovania sa vírusom má vplyv i momentálny stav a kondícia organizmu, ale i iné nedávne a predošlé či práve prebiehajúce ochorenie.
Riziko platí aj pre osoby, ktoré cestujú do alebo z oblastí s výskytom nákazy, či sú v kontakte s ľuďmi, ktorí z uvedených oblastí docestovali.


Ako sa chrániť pred koronavírusom
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča verejnosti dodržiavať najmä nasledujúce preventívne opatrenia:

 • Nenavštevovať detské ihriská a všetky verejné miesta kde sa nachádza viac ľudí
 • Neporiadať oslavy
 • Dôkladne si umývať ruky mydlom a vodou, prípadne použiť dezinfekčný prostriedok.
 • Nedotýkať sa očí, nosa a úst – pre ochranu používať rúško, respirátor, prípadne bavlnenou šatkou
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky  (dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter).
 • Ak ste chorý, telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu, ktorý následne rozhodne o ďalšom postupe.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • Mäso a vajíčka dôkladne prevarte
 • Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

Odporúčania pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zasiahnutých oblastí
Pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zasiahnutých oblastí, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča:

 • Kontrolovať svoj zdravotný stav počas inkubačnej doby (14 dní od príchodu zo zasiahnutej oblasti).
 • V prípade klinických príznakov počas 14 dní od návratu zo zasiahnutej oblasti (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov) kontaktovať telefonicky svojho lekára, úrad verejného zdravotníctva alebo lekársku pohotovostnú službu a informovať o cestovateľskej anamnéze (ak lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle takéhoto pacienta na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby).
 • Na základe vlastného rozhodnutia zostať v domácej izolácii počas 14 dní od návratu zo zasiahnutej oblasti aj vtedy, ak u vás nevyskytujú príznaky, ale aj napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom.
 • Dbať na dôkladnú hygienu rúk a zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti. Kašľať a kýchať do papierových vreckoviek a následne ich zahodiť do koša. Ak je to možné, obmedziť návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí.

 

Obmedzenia:

 • Snažme sa v súčasnom období produkovať čo najmenej odpadu,
 • Využívať záhradné kompostéry
 • Odložte jarné upratovanie na neskôr
 • Nakupujte iba to, čo je nevyhnutne potrebné
 • Neplytvajte potravinami
 • Dbajte v maximálnej miere na osobnú hygienu pri manipulácii s odpadmi, kontajnermi a vrecami
 • Nezabúdajte všetko, čo sa dá, dôkladne postláčať
 • Neodkladajte odpady vedľa kontajnerov, aby zberový pracovníci nemuseli prichádzať do styku s odpadom

 

Pre objednanie dovozu a výdaja stravy stravy môžete volať

 • môžete volať
 • Reštauráciu Štadión Častá tel: 0904/173 218, 0904/431 423
 • Reštaurácia u Schwarzov Častá tel.: 0902/311 424
 • Pizzeria Dedinka Častá tel.: 0911/ 090 089
 • V prípade, že si nedokážete zabezpečiť nákup základných potravín, môžete sa obrátiť na zamestnanca obce – 033 6499 113, 0905/ 662 386, budeme sa snažiť nájsť spôsob riešenia problému.

 

Dôležité kontakty
Pre verejnosť sú k dispozícii infolinky a emailové kontakty s nepretržitou prevádzkou, prostredníctvom ktorých poskytujú epidemiológovia aktuálne informácie aj odpovede na rôzne otázky občanov súvisiace s novým koronavírusom:

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  infolinka: 0917 222 682, email: 
  novykoronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
  tel. č.: 0917 426 075
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
  infolinka: 0800 221 234