Uzatvorenie Základnej školy v Doľanoch a Materskej školy v Doľanoch pre žiakov, klientov a návštevníkov

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu Covid-19

vydávam príkaz starostu číslo 1/2020:

S platnosťou od stredy 11. marca 2020 do utorka 17. marca 2020 vrátane

uzatváram

pre žiakov, klientov a návštevníkov

Základnú školu v Doľanoch a Materskú školu v Doľanoch.

Príkaz starostu obce Doľany nadobúda účinnosť

od 11. marca 2020.

Príkaz Starostu