Zmeny na úseku zbraní a streliva na okresných riaditeľstvách Policajného zboru v súvislosti s mimoriadnou situáciou