Zmeny na úseku dokladov, zbraní a dopravných evidencií na okresných riaditeľstvách Policajného zboru