Mesiac: <span>apríl 2020</span>

Otvorenie Obecného úradu Doľany

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bude Obecný úrad Doľany otvorený pre verejnosť od 5.4.2020 do odvolania v nasledovnom čase:

Pondelok: 8:00 – 12:00
Streda: 13:00 – 17:00

 

 

Stránkové hodiny na stavebnom úrade

Vážení občania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID19) vrámci preventívnych opatrení,
sú na Obecnom úrade a Stavebnom úrade v Budmericiach    
  

od stredy 15. apríla 2020 všetky oddelenia pre verejnosť otvorené
v krátenom režime a to:

v pondelok od  9:00 – 12:00 hod.
v stredu     od 13:00 – 17:00 hod.

Pri vybavovaní záležitostí je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia – nosenie rúška na tvári a dezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom pri vstupe do budovy Obecného úradu.
Zároveň je dôležité dodržiavať odstup pri čakaní na vybavenie. 

 

Občanom napriek tomu odporúčame využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu 

– https://www.budmerice.sk/kontakty.html

– pre doručenie žiadostí a inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú pri vchode do Obecného a Stavebného úradu.

Za porozumenie ďakujeme.

Oznam – vybavovanie žiadostí na oddeleniach dokladov PZ

OZMAM O VYKONÁVANÝCH ÚKONOCH NA ODDELENIACH DOKLADOV POLICAJNÉHO ZBORU

V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou a v nadväznosti už na doposiaľ prijaté zmeny na úseku dokladov na okresných riaditeľstvách Policajného zboru sa v rámci upravených stránkových hodín budú vybavovať žiadosti o:

a) občianske preukazy

  •  pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila,
  • pri nahlásení straty alebo odcudzenia,
  • z dôvodu výmeny preukazu bez elektronického čipu za preukaz s elektronickým čipom
  • z dôvodu odblokovania resp. zmeny bezpečnostného osobného kódu (BOK),
  • z dôvodu zmeny priezviska po sobáši, zmeny trvalého pobytu v rámci územia SR.

b) vodičské preukazy

  • po nadobudnutí vodičského oprávnenia,
  • pri uplynutí časovej platnosti,
  • pri nahlásení straty alebo odcudzenia
  • z dôvodu zmeny priezviska po sobáši.

c) cestovné pasy

  • na základe žiadosti o urýchlené vydanie do 2 pracovných dní za príslušný poplatok

Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov a ani po dovŕšení 15. roku naďalej nebudú prijímané vôbec.