Oznámenie – uhrada poplatkov obci

Občania, ktorí majú možnosť úhrady poplatkov – daň z nehnuteľností, poplatok za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2020 elektronicky na účet obce, môžu mailom požiadať o zaslanie rozhodnutí.

Mailová adresa obce:  oudolany@dolany.sk