Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu