Seniori, sme tu pre Vás

Pozrite si priložený leták.

seniori leták príloha_1_slovenský_jazyk