Oznam – vybavovanie žiadostí na oddeleniach dokladov PZ

OZMAM O VYKONÁVANÝCH ÚKONOCH NA ODDELENIACH DOKLADOV POLICAJNÉHO ZBORU

V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou a v nadväznosti už na doposiaľ prijaté zmeny na úseku dokladov na okresných riaditeľstvách Policajného zboru sa v rámci upravených stránkových hodín budú vybavovať žiadosti o:

a) občianske preukazy

  •  pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila,
  • pri nahlásení straty alebo odcudzenia,
  • z dôvodu výmeny preukazu bez elektronického čipu za preukaz s elektronickým čipom
  • z dôvodu odblokovania resp. zmeny bezpečnostného osobného kódu (BOK),
  • z dôvodu zmeny priezviska po sobáši, zmeny trvalého pobytu v rámci územia SR.

b) vodičské preukazy

  • po nadobudnutí vodičského oprávnenia,
  • pri uplynutí časovej platnosti,
  • pri nahlásení straty alebo odcudzenia
  • z dôvodu zmeny priezviska po sobáši.

c) cestovné pasy

  • na základe žiadosti o urýchlené vydanie do 2 pracovných dní za príslušný poplatok

Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov a ani po dovŕšení 15. roku naďalej nebudú prijímané vôbec.