Dolianske noviny 1/2020

Vyšli nové Dolianske noviny, môžete si ich stiahnuť a prečítať.

Dolanske noviny č 1/2020