Nariadenie starostu obce – otvorenie školy od 1.6.2020