Mesiac: <span>jún 2020</span>

Hľadáme nájomcu na prevádzku potravín v Štefanovej

Obecný úrad Štefanová oznamuje, že hľadá nového nájomcu na prevádzku Potravín v Štefanovej č. 125 s nástupom ihneď za výhodných nájomných podmienok.

Záujemci o nájom sa môžu informovať o bližších podmienkach  u starostu obce  na  t.č.:  0903/662 523, alebo priamo na Obecnom úrade v  Štefanovej.

Buďme opatrní aj v lete!

Podľa kalendárnych dní sa o chvíľu skončí jar a začne leto. Určite  si každý, v tomto  jednom z najkrajších období, príde na svoje. Každý využíva tento čas na dovolenky a rekreáciu nielen doma, ale aj v zahraničí a to za účelom oddychu. Spoločne môžeme obdobie leta charakterizovať ako obdobie, počas ktorého prevládajú vysoké teploty, prevažne slnečné dlhotrvajúce dni, tropické noci a len málo, no za to intenzívne krátkodobé zrážky.
Ľudia čoraz častejšie túžia po tichu a pokoji. Útočisko im prináša príroda. Podnikajú rôzne výlety do prírody, turistiku, prechádzky a iné voľnočasové aktivity. Je dôležité, aspoň nachvíľu zastaviť sa pri jednej z najobľúbenejších aktivít- návšteva lesa a s ňou spojené zakladanie ohňa za účelom opečenia si nejakej maškrty. Všetci dobre poznáme výrok: „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. Z malého ohníka sa razom môže stať nezastaviteľný živel, spôsobujúci obrovské materiálne i nemateriálne škody.
Práve v tomto období príroda ukazuje svoje čaro, je to čas, kedy dozrieva obilie, plodiny a iné siatiny. Poľnohospodári využívajú na ich zber a spracovanie nielen ľudskú, ale čoraz častejšie technickú silu. Tá dokáže urýchliť a zefektívniť ťažko vykonávanú prácu ľuďmi. Nesmieme však zabúdať na to, že stroj je vždy len stroj. Práve on môže byť a je častou príčinou vzniku požiaru napríklad pri žatevných prácach, kde sa intenzívne využíva ich univerzálna pomoc. Pracovný stroj ako iniciátor požiaru, ale aj zdroj horľavých látok, suché a teplé počasie ako jeho „morálna podpora“ a najmä obrovské polia, ako ďalší zdroj horľavej látky. Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých nás. Preto by sme mali byť v tomto období mimoriadne opatrní a ostražití.
Na zvýšené požiarne nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. Tie sa práve počas prázdnin pohybujú v blízkosti polí, stohov, pasienok a lúk bez dozoru. Častokrát sa pritom ich konanie stáva príčinou vzniku požiaru a následne sa oni sami môžu stať obeťou svojho konania. V snahe rýchleho uhasenia požiaru dochádza k ujme na ich zdraví.
V závere  je potrebné zdôrazniť a „podčiarknuť“, predovšetkým v tomto letnom období, správajme  sa zodpovedne voči svojmu okoliu. Či už sa človek nachádza v lese, na poliach alebo lúkach, je dôležité uvedomiť si dôslednosť svojho úmyselného i neúmyselného konania. Veríme, že všetci si prajeme vidieť v našom chotári krásne zlatisté lány obilia, žlté strniská a lesy plné života.

por. Ing. Ondrej Russin
OR HaZZ v Pezinku