Mesiac: <span>júl 2020</span>

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2020

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2020

Mesiac Vývoz mesačný Vývoz 2 týždňový
Január 21    8, 21
Február 18    4, 18
Marec 17    3, 17,   31
Apríl 15  15, 28
Máj 12   12, 26 
Jún 9    9, 23
Júl 7    7, 21
August 4   4, 18
September 2, 29    2, 16, 29
Október 27 13, 27
November  24 10, 24
December 21   8, 21

Vývoz triedeného odpadu na rok 2020

Mesiac Plast Papier Sklo Kovy Tetrapack
Január 3, 30 15 17 16 15
Február 27 14 28 12
Marec 26 11 13 11
Apríl 23 16 16   8
Máj 21 6 13 22   6
Jún 18 10   5    3
Júl 16 1   8   1   9
August 13   5 14   7
September 10 23   3 23   4 
Október 8   7 14   7
November 5 19   4   5   4
December 3       2 16      2

Vývoz triedeného odpadu na II.polrok 2020

Zber veľkokapacitného odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch:

piatok 10.7.2020 od 14:00 do 18:00 sobota 11.7.2020 od 8:00 do 14:00 sa uskutoční zber veľkokapacitného odpadu (stoličky, nábytok, koberce a podobne) a drobného stavebného odpadu v areály družstva v Doľanoch