Mesiac: <span>august 2020</span>

PIATKOVÉ LETNÉ EXKURZIE V MR ČERVENÝ KAMEŇ

14. augusta a 21. augusta  2020

14. 8. 2020 DOĽANY

1. exkurzia: Biodiverzita Arboréta v Doľanoch

15,30 – 16,00 Stretnutie účastníkov pred Kostolom sv. Kataríny, úvodné privítanie  

16,00 – 18,00 

  • terénna exkurzia, zameraná na spoznávanie rozmanitosti (biodiverzity) domácich aj cudzokrajných  drevín (spoznajte duglasku, druhy líp a javorov, cer, starý dub, bršleny, driene a ďalšie druhy drevín) 
  • zastávka pri stánku (pri Kostole sv. Leonarda), zameraná na biodiverzitu pôdneho prostredia (svet pôdnych mikroorganizmov pod mikroskopom) a na diverzitu a dynamiku abiotického  prostredia, 
  • test point – čo sme sa naučili

Exkurziu budú sprevádzať – RNDr. Jana Ružičková, PhD., Mgr. Blanka Lehotská, PhD., Mgr. Peter Hanajík PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

 

21. 8. 2020 BUDMERICE 

2. exkurzia: Biodiverzita rastlín a živočíchov lesa Lindava, riečky Gidry a vodnej nádrže Budmerice

15,30 – 16,00 Stretnutie účastníkov pred vchodom do parku v Budmericiach, úvodné privítanie 

16,00 – 18,00 Terénna exkurzia s aktivitami pre účastníkov, zameraná na spoznávanie biodiverzity rastlín a živočíchov v prirodzenom prostredí (život lesa, dreviny, byliny, cicavce, plazy, obojživelníky, vtáctvo, hmyz), biotopov európskeho a národného významu, ochranu prírody a krajiny a dynamiku vývoja územia (riečka Gidra, Malé Karpaty, Trnavská pahorkatina).

3. exkurzia: Biodiverzita hmyzu dubín a brehových porastov (v teréne a pod lupou) 

16,00   Stretnutie účastníkov pri drevenom prístrešku pri VN Budmerice, voľný príchod počas trvania exkurzie. 

16,00 – 18,00  Pozorovanie hmyzu biotopov dubového lesa Lindava a brehových porastov VN Budmerice a alúvia Gidry, ukážky metodík skúmania hmyzu, význam monitorovania  hmyzu, priblíženie charakteristických zástupcov hmyzu okolitých biotopov pod binokulárnou lupou.  

Exkurzie budú sprevádzať – RNDr. Jana Ružičková, PhD., Mgr. Blanka Lehotská, PhD., Mgr. Marta Nevřelová, PhD. a Mgr. Juraj Litavský, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Odporúčaná výbava: vhodné terénne oblečenie aj obuv, repelent, nápoj, ďalekohľad, pero alebo ceruzka

Zmena termínu podujatia „Turistika pre všetkých“

Termín turistického podujatia „Turistika pre všetkých“ sa z tradičného termínu druhej augustovej nedele, z dôvodu opatrení, ktoré zamedzujú šíreniu COVID-19, prekladá na nový termín v októbri 2020.

Presný termín bude všetkým včas oznámený.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoločné stretnutia v Karpatoch.

Klub slov. turistov – Klub pešej turistiky

Zmena zberu kovov

Z technických dôvodov vývozca Marius Pedersen a.s.  prekladá zber kovov zo 14.08.2020 na 18.08.2020.