Zmena zberu kovov

Z technických dôvodov vývozca Marius Pedersen a.s.  prekladá zber kovov zo 14.08.2020 na 18.08.2020.