Zmena termínu podujatia „Turistika pre všetkých“

Termín turistického podujatia „Turistika pre všetkých“ sa z tradičného termínu druhej augustovej nedele, z dôvodu opatrení, ktoré zamedzujú šíreniu COVID-19, prekladá na nový termín v októbri 2020.

Presný termín bude všetkým včas oznámený.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoločné stretnutia v Karpatoch.

Klub slov. turistov – Klub pešej turistiky